నీరు వుంది…కనబడటం లేదు, అంతే! (గోదావరి మహిమ కథ) 

స్నాన ఘట్టాలు ఎంత అందంగా కట్టినా నీళ్ళే లేని గోదావరిలో పుష్కరస్నానాలు చేయడం ఎలా? ఈ ఫొటోను చూసినవారెవరికైనా కలిగే అనుమానం ఇదే! రోజూ సగటున 8…

Continue Reading →