తెలుగుదేశం మిత్రులను ఉద్దేశించి…

మాటనిలబెట్టుకోలేదని బిజెపి మీద సగటు ఆంధ్రప్రదేశ్ మండిపడుతూండడం నిజమే! కష్టకాలంలో మాట ఇవ్వడం తప్ప బిజెపికి ఈ రాషా్ట్రనికి ఎలాంటి ఎమోషనల్ అటాచ్ మెంటూ లేని మాటా…

Continue Reading →

ఆంధ్రుల ఆశని నమ్మించి  తగలబెట్టేసిన బిజెపి బడ్జెట్ 

ఆశ…కేవలం తొమ్మిదినెలల్లోనే ధైర్యంలా ఆవిరైపోయింది. దిగులు లాగ ముఖాన్ని కమ్ముకుంది. వెలుగు లాగ మసకబారింది. దీపం లాగ కొడిగట్టిపోయింది. అన్యాయమైపోయిన నిస్సహాయులకు దొరికే ఆశ నెరవేరకపోయినా కూడా…

Continue Reading →