భారతీయ సమాజాన్ని ఉద్వేగపరచే చంద్రయాన్ – 2

చందమామ చెక్కిలి మీటితే తడితగిలిన మాట గుర్తుకొస్తే, ఆనిర్ధారణ చేసిన యూరీ గెగారిన్ – మనసులో ఒక ఉద్వేగమైపోతాడు. భూమాత చుట్టూ తిరుగుతున్న చందమామ ఏకాంతం నీల్…

Continue Reading →

ఈ డిజిటల్ ఉత్తరం మీద హక్కు నాదేనా! డిలిట్ చేశాక కూడా డేటా వుండిపోయిన సర్వర్లదా?

తాళపత్రాలు కాలంలో కరిగిపోయాయి. భావవ్యక్తీకరణ ఉపకరణాలు మాయమై,రూపాంతరమౌతున్నాయి, డిజటలవుతున్నాయి.  నువ్వు చదువుతున్న ఈ అక్షరాలు, దీనికి జతచేసిన ఫోటో, ఇంతకుముందు నువ్వు ఫోన్ లో మాట్లాడిన మాటలు,…

Continue Reading →