మతాతీత విశ్వాసం! 

మొక్క’బలి’ తీర్చుకోడానికి గుబ్బలమంగమ్మ గుడికి వెళ్తున్నాం మీరూ రండి అని ఒక పెద్దాయన పిలిచారు. షెడ్యూలైపోయిన పనుల వల్ల వెళ్ళలేకపోతున్నాను… జంగారెడ్డిగూడెం గంగానమ్మ జాతర, తాడువాయి వీరభద్రుడి…

Continue Reading →