సీమాంధ్రకు నాయకత్వ శూన్యత

సీమాంధ్రకు నాయకత్వ శూన్యత 22-9-2013 (సాంఘిక నాయకత్వం లేకపోవడం దేశమంతటా వుంది ఈ పరిస్ధితికూడా సీమాంధ్ర లో నాయకత్వ శూన్యతకు ఒక మూలం) 1972 లో ముల్కీ…

Continue Reading →

అన్ని పార్టీల సీమాంధ్రనేతలకు,

అన్ని పార్టీల సీమాంధ్రనేతలకు, 13-8-2013 సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో మీవైఖరి భయాన్నీ అనుమానాన్నీ కలిగిస్తున్నది. పదేళ్ళనుంచీ మీరు ఒకటే మాట “ఏమీ అవ్వదులే” అనే చెబుతున్నారు. విభజన నిర్ణయం…

Continue Reading →

సీమాంధ్రకు నాయకత్వంలో శూన్యత

(సాంఘిక నాయకత్వం లేకపోవడం దేశమంతటా వుంది ఈ పరిస్ధితికూడా సీమాంధ్ర లో నాయకత్వ శూన్యతకు ఒక మూలం) 1972 లో ముల్కీ రూల్స్ కి వ్యతిరేకంగా జరిగిన…

Continue Reading →