ఇల్లు ఇక నెరవేరని కల

(శనివారం నవీనమ్) ఇల్లు కట్టడం అనేది ఇపుడు నెరవేరని కల…ఇల్లు కొనడం అనేది ఇపుడు పెద్ద నిట్టూర్పు. నోట్లరద్దువల్ల కుదేలైపోయిన గృహ నిర్మాణ రంగం ఆర్థిక వ్యవస్థ…

Continue Reading →

రియల్ ఎస్టేటూ – వడగాలీ 

రియల్ ఎస్టేటు వ్యాపారమే ప్రధాన ఆర్ధిక కలాపమైపోవడమంటే నేలవేడిపెంచి మనుషుల్ని చంపెయ్యడమే! ఇపుడు జరుగుతున్నది అదే!! భూమిని కొని ప్లాటులుగా మార్చి అమ్మేవారు అందులో పచ్చదనపు నిష్పత్తిని…

Continue Reading →

ఏ రియల్టర్ల కోసం ఈ స్మార్ట్ సిటీలు

ఇపుడు స్మార్ట్ మంత్రం బాగావినబడుతోంది. థింక్ స్మార్ట్ అని కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు జపం మొదలు పెట్టాయి.ఏంటా స్మార్ట్ నెస్? దీనివల్ల ఎవరికి లాభం?…

Continue Reading →