కారొ్పరేట్లకే ఆర్జితాలు (శనివారం నవీనమ్) 

విస్తరిస్తున్నకార్పొరేటీకరణ, కుంచించుకుపోతున్న పబ్లిక్ సర్వీసులనుంచి మధ్యతరగతి ప్రజలను దూరం చేసి ఆర్ధిక భారాలను ఎలా మోపుతుందో పబ్లిక్ సర్వీసులను ఎలా నష్టపెడుతుందో అర్ధం చేసుకోడానికి గోదావరి పుష్కరాలు…

Continue Reading →

గోదావరి పుష్కరాల ఏరోజునుంచి ? (ప్రవాసాంధ్రులకు ప్లానింగ్ కోసం ఇప్పుడే తెలియాలి)

ప్రతీ 12 ఏళ్ళకూ గురుడు సింహరాశిలో ప్రవేశించిన రోజుమొదలు 12 రోజులు గోదావరి పుష్కరాలు జరగుతాయి. ఈ ప్రకారం 2015 జులై రెండో వారంలో పుష్కరాలు మొదలవ్వాలి.…

Continue Reading →