మనిషి ముగ్దుడైపోవటం అనుభవమయ్యింది! 

మనిషి ముగ్దుడైపోవటం అనుభవమయ్యింది!  ఇరవైరెండు లక్షల ఎకరాల్లో నిత్య దుర్భిక్షాన్ని పచ్చటి బతుకుగా మార్చడానికి నందికొండలోయలో నీటి చెలిమై ఆగిన కృష్ణమ్మను చూశాక ఒక కృతజ్ఞతతో మనసు…

Continue Reading →

ఆయన్ని మరువలేము, కానీ….

గాంధీగారి ప్రస్తావన వచ్చినపుడు శ్రద్ధగా వినడం మధ్యలో వెళ్ళిపోవలసి వచ్చినపుడూ, చర్చ ముగిసినపుడూ భక్తి భావంతో నమస్కరించడం నా చిన్నతనంలో చాలా సార్లు చూశాను…ఇక నెహ్రూగారైతే పెద్దలకు…

Continue Reading →