పొదుపులు బంగారంలో పార్కింగ్!

(శనివారం నవీనమ్) నరేంద్రమోదీ ప్రభుత్వ విధానాలు, ఆర్ధిక విధానాల వల్ల, పెద్దనోట్ల రద్దు తరువాత నుంచి రియల్ ఎస్టేట్లు పడిపోయాయి, స్టాక్ మార్కెట్లు పతనమౌతున్నాయి. మార్కెట్ అనిశ్చిత…

Continue Reading →

నా మీద అసహనంతో వున్న మిత్రునికి….

నా మీద అసహనంతో వున్న సోషల్ మీడియా మిత్రునికి…. ఆశనిరాశల మధ్య, ఉద్రేక ఉద్వేగాల మధ్య, నిరీక్షణలు నిస్పృహల మధ్య కొట్టు మిట్టాడే కోటాను కోట్ల ప్రజల్లో…

Continue Reading →