హర్ష రుతువు కేరింత!

ఇది భాద్రపదమాసం లాగేవుంది. పట్టణంలో తట్టుకోలేనంత, పొలంలో చాలీచాలనంత హర్షరుతువులాగే వుంది. నేల అలంబన మీద, నాలుగు చినుకుల ఊతాన్ని అందుకుని పచ్చదనం వెల్లివిరుస్తోంది.  వేలవేల రంగుల్లో…

Continue Reading →

విసుగురాని ప్రయాణం

నీళ్ళు…చేలు…తోటలు…రకరకాల ఛాయల్లో పచ్చదనాలు…రికార్డుల కోసమే సరిహద్దులు తప్ప ఊరూ ఊరూ కలిసిపోయినంత చిక్కగా వుండే గోదావరి డెల్టాలో ఏప్రయాణమూ విసుగుకాదు…బస్సులో మనుషుల మాటలు వింటూంటే ప్రపంచం అర్ధమౌతుంది.…

Continue Reading →

దాహం ఒక దెయ్యమే!

ఉపశమించని దాహంతో దేహం ఆర్చుకుపోవడం తెల్లవారుతూనే మొదలౌతోంది. వైశాఖ మాసమంటేనే జీవుల గొంతెండిపోవడం.. ఇంతకాలమూ ఫోకస్ అంతా ఎన్నికలమీదే ….అందుబాటులో సీసాలకొద్దీ నీళ్ళు వుండటం వల్ల దాహ…

Continue Reading →

❤️ ఇది గాల్లో తేలే సీజన్

❤️ గాలి లేదనుకున్న చోట పెద్ద మొక్కలున్నా, చిన్నచెట్లున్నా చాలు చల్లగా వుంటుంది. వాటి ఆకులు విసిరే గాలికి మనం పెట్టుకునే పేరు”గాలో్లతేలినట్టుంది” . అలాంటి చోట…

Continue Reading →

ప్రకృతి సూత్రాల్ని అతిక్రమించడంవల్ల మనిషి ఒళ్ళు వేగంగా గుల్లయిపోతోంది

డియర్ ఈ జన్, జీవితానికి ప్రకృతి యిచ్చిన సూత్రాల్ని అతిక్రమించడంవల్ల మనిషి ఒళ్ళు ఎంత వేగంగా గుల్లయిపోతోందో అర్ధం చేసుకోడానికి నేను కూడా ఒక సాక్షినే! రాజమండ్రిలో…

Continue Reading →