పొదుపులు బంగారంలో పార్కింగ్!

(శనివారం నవీనమ్) నరేంద్రమోదీ ప్రభుత్వ విధానాలు, ఆర్ధిక విధానాల వల్ల, పెద్దనోట్ల రద్దు తరువాత నుంచి రియల్ ఎస్టేట్లు పడిపోయాయి, స్టాక్ మార్కెట్లు పతనమౌతున్నాయి. మార్కెట్ అనిశ్చిత…

Continue Reading →