అన్ని పార్టీల సీమాంధ్రనేతలకు,

అన్ని పార్టీల సీమాంధ్రనేతలకు, 13-8-2013 సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో మీవైఖరి భయాన్నీ అనుమానాన్నీ కలిగిస్తున్నది. పదేళ్ళనుంచీ మీరు ఒకటే మాట “ఏమీ అవ్వదులే” అనే చెబుతున్నారు. విభజన నిర్ణయం…

Continue Reading →

నా మీద అసహనంతో వున్న మిత్రునికి….

ఆశనిరాశల మధ్య, ఉద్రేక ఉద్వేగాల మధ్య, నిరీక్షణలు నిస్పృహల మధ్య కొట్టు మిట్టాడే కోటాను కోట్ల ప్రజల్లో నేనూ ఒకడి కాబట్టి, నా ఆలోచనలు స్పందనలు గడ్డకట్టుకు…

Continue Reading →

మోజున్న పనులు చేసేటప్పుడు అపశకునాల్ని, అభ్యంతరాల్నిఏమాత్రం పట్టించుకోని అభ్యుదయవాదులు కదామనుషులంటే!

డియర్ వేణూ! నూజివీడు అనగానే మామిడిరసాలు, నోటిలోనీటిని ఊరించేస్తూంటాయి. ఏడాదికోసారే వచ్చే సీజను పండు కదా అనే సమర్ధన షుగరుమాత్రయిపోతూంది. ఇంకో కిలోమీటరు నడిచేద్దామన్న భరోసా రాజకీయవాగ్ధానంలా…

Continue Reading →