శ్రీశ్రీ మరణాన్ని మరణవార్తగా కాక ఉద్వేగభరితమైన అనుభూతిగా పాఠకుల ముందుంచాము

ఆమహాకవి 30 వర్ధంతి జూన్ 16 అన్న ఫేస్ బుక్ ప్రస్తావన చూశాక ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొస్తున్నాయి. అప్పటి టెలిప్రింటర్ ఆపరేటర్ గుండిమెడ (రామచంద్ర) శర్మతో ఫోన్…

Continue Reading →

పాత్రికేయ ఇంగితం ఏమిటో నాకు బోధపరచిన వారిలో నిన్న దివంగతులైన గుండిమెడ కేశవరామయ్య గారుముఖ్యులు.

ఏంచదివినా, ఏమి విన్నాకూడా వార్త మూసలో తిరగరాయడమే తప్ప ఆవార్త ప్రయోజనమేమిటో ఆలోచించడం చేతకాని దశ….    1979 ఆక్టోబరు 22 న ఈనాడు విజయవాడ ఎడిషన్…

Continue Reading →