పొంచివున్న గుండెపోటు ను నిర్వీర్యం చేయవచ్చు

హార్ట్ ఎటాక్ లక్షణాలను ఎవరికివారే గుర్తించవచ్చు *నొప్పి (ఒక లాంటి బాధ) *డిస్కంఫర్ట్ (గాభరాగా వుండటం) *అనీజీనెస్ (స్ధిమితంగా లేకపోవడం) *హెవీనెస్ (భారంగా వుండటం) ఈ లక్షణాల్లో…

Continue Reading →

80 ఏళ్ళ వృద్ధులకు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ

అధునాతన సాంకేతిక విజ్ఞానం, వైద్య పరీక్షలు, చికిత్సా విధానాల్లో తాజా పరిశోధనలు, పరిశీలనలపై నిరంతర అవగాహన, రాజీలేని మౌలికవసతులకు వైద్యుల నైపుణ్యం, సారధ్యం, అనుభవాలు తోడైతే  ఆపరేషన్…

Continue Reading →

కాలుజారిందా? తలతిరిగిందా?

ఎలకా్రనిక్స్, కమ్యూనికేషన్సు అనుసంధానమయ్యాక అన్నిరంగాల స్వరూప స్వభావాలే మారిపోతున్నాయి. ఇందులో వైద్యరంగం సాధిస్తున్న ప్రయోజనాలు అతిముఖ్యవైనవేమో అనిపిస్తోంది. ఇది రాజమండ్రిలో నేను చూసిన ఒక అనుభవం ఒక…

Continue Reading →