మన ఆలోచనల్ని అమ్మేసుకుంటున్న గూగుల్ , ఫేస్ బుక్

నేను google లో ఏమేమి వెతుకుతున్నానో అదంతా Face Book దొంగతనంగానో / గూగుల్ కి డబ్బులిచ్చో చూసేస్తోంది. ఇల్లుతుడవడానికీ, తడిగుడ్డ పెట్టడానికీ వున్న robot సొల్యూషన్స్…

Continue Reading →

ఈ డిజిటల్ ఉత్తరం మీద హక్కు నాదేనా! డిలిట్ చేశాక కూడా డేటా వుండిపోయిన సర్వర్లదా?

తాళపత్రాలు కాలంలో కరిగిపోయాయి. భావవ్యక్తీకరణ ఉపకరణాలు మాయమై,రూపాంతరమౌతున్నాయి, డిజటలవుతున్నాయి.  నువ్వు చదువుతున్న ఈ అక్షరాలు, దీనికి జతచేసిన ఫోటో, ఇంతకుముందు నువ్వు ఫోన్ లో మాట్లాడిన మాటలు,…

Continue Reading →