అమరావతి డిజైన్ రాజమౌళిగారికి అప్పగించండి!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి డిజైన్ల బాధ్యత రాజమౌళిగారికి అప్పగించాలని మనవి. ఇది వ్యంగ్యం కాదు. వెటకారం కాదు. సీరియస్ గానే చేస్తున్న విన్నపం.  తెలంగాణా సోదరుల…

Continue Reading →

రాజధాని నిర్మాణంలో సామాజిక అంశాలను పక్కనపడేశారు 

“సింగపూర్‌లోని సమాజం వ్యవస్థితమైనది, పారిశుధ్యం, విద్య, శాంతిభద్రతలు, సాంకేతికత, నూతన కల్పనలు వంటి అంశాల మీద వారికి ఆసక్తి. అందుకు అను గుణంగానే సింగపూర్‌ రూపొందింది. అయితే,…

Continue Reading →

నల్లనేలలు పచ్చని ఛాయలు

కనుచూపుమేర పచ్చ తివాచిలా పరచుకున్న వరిపైరు, మధ్యమధ్యలో ముదురు ఆకుపచ్చ అడవిలా వ్యాపించిన జామతోటలు, అక్కడక్కడా ఏదో సంకోచంగా మొలిచిన పత్తిచేలు, దుమ్మూ ధూళీ లేకుండా, రాయిలా…

Continue Reading →