ఈ బ్లాగు – మన చుట్టూ వున్న ప్రపంచం గురించి, మనల్ని ప్రభావితం చేసే సామాజిక, ఆర్ధిక, రాజకీయ విశేషాలను సమగ్రంగా మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తుంది.

40 ఏళ్ళనుంచి జర్నలిస్టుగా, కాలమిస్టుగా, బ్లాగర్ గా వున్న పెద్దాడ నవీన్ ఈ బ్లాగుని నిర్వహిస్తున్నారు.