కథలోతు 400 ఏళ్ళు

(శనివారం నవీనమ్) అయోధ్యలో అతిపెద్ద రామమందిరం ఉండేది. అక్కడ బాబ్రీ మసీదును ఎవరు నిర్మించారనే అంశంపై రెండు వాదనలు ఉన్నాయి. ఒక వాదన ప్రకారం భారతదేశంలో మొగల్…

Continue Reading →