నైపుణ్యాలను సాధించినవారే అగ్రగాములు

జిఎల్ఎస్ వైద్యవిద్యార్ధులకు పిలుపు ఒక పరంపరగా సాగవలసిన వైద్య వృత్తిలో ఈ తరం నైపుణ్యాలు ప్రమాణీకరిస్తేనే తరువాత తరంవారు ఆయా విభాగాల్లో మార్గదర్శులౌతారని, ఇది సాధించడానికి వైద్యులు…

Continue Reading →

ఆన్ కాల్ సేవలలో ఇండియన్ డాక్టర్లపై నమ్మకం

అవసరమైన వెంటనే వైద్యసేవలు అందించే “ఆన్ కాల్” కు డాక్టర్లు ఎల్లవేళలా సిద్ధంగా వుండాలని రాజమండ్రి పార్లమెంటు సభ్యుడు, సినిమా నటుడు మాగంటి మురళీ మోహన్ పిలుపు…

Continue Reading →