మథుర ఆధ్యాత్మిక మాఫియా – దేశమంతటికీ ఓ హెచ్చరిక!

ఆధ్యాత్మిక సంస్ధల ఆస్ధుల్ని ఆక్రమించిన మాఫియాలకు అధికారంలో వున్న రాజకీయపార్టీల వత్తాసు తోడైతే దారుణాలే కాదు యుద్ధాలు కూడాజరుగుతాయని మథుర హింసా కాండ దేశమంతటినీ హెచ్చరిస్తున్నది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని…

Continue Reading →