మెడికల్ డెంటల్ కాలేజీల్లో అడ్మిషన్లు

మెడికల్, డెంటల్ కాలేజీల్లో మేనేజిమెంటు కోటా సీట్ల లో చేరదలచిన వారికి ఆయా కాలేజీలను అప్రోచ్ అవ్వడమే కష్టంగా వుండేది. తెలిసివున్న వారిని ఆశ్రయించడం లేదా బ్రోకర్ల…

Continue Reading →