నల్లనేలలు పచ్చని ఛాయలు

కనుచూపుమేర పచ్చ తివాచిలా పరచుకున్న వరిపైరు, మధ్యమధ్యలో ముదురు ఆకుపచ్చ అడవిలా వ్యాపించిన జామతోటలు, అక్కడక్కడా ఏదో సంకోచంగా మొలిచిన పత్తిచేలు, దుమ్మూ ధూళీ లేకుండా, రాయిలా…

Continue Reading →

పారదర్శకతను కప్పుకున్న వాతవరణం!

సూర్యుడి తిష్ణానికోఏమో మేఘాలన్ని ఊడ్చేసినట్టు పడమటి వైపుకీ ఉత్తరవైపునా పోగుపడి పరచుకుంటున్నాయి… తూర్పువైపు తేరిపార చూడలేనంత బంగారు నగిషీల వెండికాంతి… దక్షిణంనుంచి నిలకడగా చిన్నగా వీస్తున్న గాలితరగ…

Continue Reading →

శ్రద్ధ ఆసక్తి వృత్తిగౌరవం క్రమశిక్షణలకు మనిషెత్తు రూపం

సోడ, సోడ…రెండే మాటలు  నేను వచ్చేశాను అని తనలో తాను అనుకుంటున్నట్టు దానవాయిపేట, ప్రకాష్ నగర్ , గోరక్షణ పేటల్లోని వీధుల్లో సాయంత్రం 6 నుంచి 8-30…

Continue Reading →

వెన్నెల వాక్ (శరదృతువు పిలుస్తోంది! కదలి రా!!)

కాలం మారిపోతూంది. రుతుధర్మాలు తారుమారైపోతున్నాయన్న దృష్టితో ఈమాట అంటున్నాను. అయితే ఈ ఏడాది కాలధర్మాలు పద్ధతిగానే వున్నాయని అనిపిస్తోంది. ఉదయం చల్లగా తెల్లవారడం, సైంధవుడిలా మూసేసిన మేఘాలు…

Continue Reading →

ఇంకుడుగుంటలే మోక్షం!

రిజర్వాయిర్లలో వరద పెరిగినపుడు ఆటోమేటిక్ గా తెరచుకునే గేట్లు…సముద్రఅలల నుంచి విశాఖరేవు కోతపడకుండా బ్లాకులతో ఆపిన టెక్నిక్కులూ … ఆయన సృజనాత్మక సేవలకు మెచ్చుతునకలు… నీటి వడిసుడుల…

Continue Reading →

ఇది లోపలి రీసౌండ్

కనిపించని ఎలకా్ట్రనిక్ కంచెని తాకినా, దాటినా రెక్కలుతెగిన పక్షి గొంతుచించుకున్నట్టు వినిపించే అరుపులు కలవరపెడతాయి నిద్రపోనివ్వవు. రోడ్డుపక్క నిలిపివుంచిన కారు పక్కగా మనిషో కుక్కో పిల్లో వెళ్ళినపుడల్లా…

Continue Reading →

ఒక ఆసక్తిదాయకమైన సినిమా!

నిశ్శబ్దంలో ఒక బాధ, హృదయంలో ఒక వేదన, జీవితంలో ఒక క్రియారాహిత్యం, సినిమాలో చూపించడం కుదరదు. మహేష్ బాబులాంటి ఏక్షన్ పాక్ డ్ హీరో వున్న మూవీలో…

Continue Reading →

స్మార్ట్ సిటి – ఏమిటి? ఎవరికి?

అసలు స్మార్ట్ సిటి అంటే ఏమిటో ఏయే సౌకర్యాలు ఈ నగరాల్లో ఏర్పాటు చేస్తారో, ప్రస్తుతం ఉన్న నగరాల కంటే స్మార్ట సిటీలుఎందులో భిన్నంగా ఉంటాయో కేంద్రం…

Continue Reading →