ఎప్పటికీ మాయని మచ్చ

…పాతేస్తే మన్నూ, కాల్చేస్తే బూడిదా అనేమాటనిజమేకాని ప్రాణం పోయిన మనిషి పట్ల ఇంతహేయమైన ప్రవర్తన దుఃఖం కలిగిస్తూంది. ఇలాంటి దారుణాలు  సమాజపు నాగరీకతకీ, మనిషి సంస్కారానికీ మాయని…

Continue Reading →

నచ్చిన దృశ్యం

“దృశ్యం” చూస్తున్నంతసేపూ ఒకవిధమైన భయమేసింది… సిగ్గు తీసేస్తానని భయపెట్టి ఒక అమ్మాయి గౌరవాన్ని వెంటాడుతున్నప్పుడు … తనకు కావలసిన దానికోసం కరడుగట్టిన అధికారం చిన్నా పెద్దా ఆడా…

Continue Reading →

నేలకు నీరుపట్టించే ఆకులు

మనం గ్లాసుతో నీళ్ళు పొరమారకుండా ఎలాతాగుతామో అలాగే మొక్కల,చెట్ల ఆకులు నేలకి నీళ్ళు పట్టించడం చూశాను.  చినుకులు మొదలవ్వగానే వానను చూడటానికి, చల్లదనాన్ని తాకడానికి, మట్టివాసనను పీల్చడానికి…

Continue Reading →

రేపటిఆశలు / డాక్టర్ గన్ని ఉపన్యాసం

ఇవాళ డాక్టర్లకు శుభాకాంక్షలు చెప్పే “డాక్టర్స్ డే” సుప్రసిద్ధ సర్జన్ జిఎస్ ఎల్ మెడికల్ కాలేజి చీఫ్ ప్రమోటర్ రెండు రోజులక్రితం ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ రాజమండ్రి…

Continue Reading →

హేపీ డాక్టర్స్ డే !

1) పరీక్షలు మందుల ఖర్చులు డాక్టర్ చేతిలో లేనివి…అవి మధ్యతరగతి వారికి కూడా అందుబాటులోలేనివి  ఇది డబ్బు సమస్య ఇది వైద్యుల సమస్య కాదు వైద్యంలో సమస్య…

Continue Reading →