శుబోదయం కాదు దుర్దనమే :-(

చెట్టునీ నీటినీ ఆకాశాన్నీ వెలుగునీ చూసుకుంటూ ఉదయం వేళ నేలమీద మీద నడుస్తున్నపుడు బయటా లోపలా వున్న పంచభూతాలు పలకరించుకుంటున్నట్టు వుంటుంది. రోజూ ఇది ఒక ఉత్సవమే…

Continue Reading →

తలుపుతీయగానే పోపు ఘుమఘుమలు

చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. నాన్న పొలం వస్తూండటం చూసి అమ్మ వంటింట్లో రెడీ అయిపోయేది. గోలెంలో చెంబుముంచి నీళ్ళు తీసి కాళ్ళు కడుగుతూండగా మూకుడులో తాలింపు వేగుతూండేది.…

Continue Reading →

పచ్చగా వుందాం!

భూమి అంటే కాళ్ళు ఆన్చుకునే నేలమాత్రమే కాదు! సకలజీవరాశి మనుగడకీ అవసరమైన ఆహారాన్ని ఏదో ఒక రూపంలో నోటికందించే అమ్మే కదా!  ఈ అమ్మ ఇచ్చే ధాన్యం…

Continue Reading →

కేండిల్ లైట్ విందు…

ఇన్ స్టాంట్ జూస్ లు వచ్చే సరికి తాగెయ్యడమే తప్ప తినడం ఆగిపోయింది. చీల్చేపనిని దంతాలు నమిలే పనిని పళ్ళూ మరచిపోయాయి. జర్నలిస్టు మిత్రుడు సూర్యచంద్రరావు చెరుకుగడలను…

Continue Reading →