తీరాన్ని కూల్చిన కెరటం (1996 చీకటి జ్ఞాపకం)

కాపాడుకోలేనితనం నుంచి వచ్చే అసహాయత ఎంత భయంగా వుంటుందో, నాయకుడి ఆర్తి-ఆసహాయులకు ఎంత ధైర్యంగా వుంటుందో 1996 తుపానులో చూశాను. అనుభూతి చెందాను. ఆజ్ఞాపకాలు మూటగట్టి వుంచినట్టు…

Continue Reading →

కొత్త వస్తువుల పరిచయం!

ఉన్న కాసిని డబ్బుల్నీ వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు ఖర్చు పెట్టడం నాలాంటి మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఘనమైన సరదా  ఈ సరదా రూపం షాపింగ్. నా భార్యని షాపింగ్ కి…

Continue Reading →

గడువు ఆరు వారాలే! సీమాంధ్రులూ హుషార్!!

ప్రత్యామ్నాయాలు కూడా ఆలోచిస్తున్నారా అని ఒక సమైక్యాంధ్ర జెఎసి (రాజమండ్రిలో నే 16 జెఎసిలు ఉన్నాయి) నాయకుడిని 20 రోజుల క్రితం అడిగినపుడు ఆయన నన్ను ఉద్యమ…

Continue Reading →