సీమాంధ్రకు నాయకత్వంలో శూన్యత

(సాంఘిక నాయకత్వం లేకపోవడం దేశమంతటా వుంది ఈ పరిస్ధితికూడా సీమాంధ్ర లో నాయకత్వ శూన్యతకు ఒక మూలం) 1972 లో ముల్కీ రూల్స్ కి వ్యతిరేకంగా జరిగిన…

Continue Reading →

ఇవాళ పేపర్ రాలేదు. పెద్దగా తేడా అనిపించలేదు.

సంక్రాంతి, దసరా, దీపావళి పండుగలకు మాత్రమే న్యూస్ పేపర్ లకు సెలవులుండేవి. పాతికేళ్ళక్రితం వినాయక చవితికూడా పేపర్లకు సెలవే. ఇపుడు ఆసెలవుని పునరుద్ధరించారు.  ఖర్చులు తగ్గించుకునే పనిలో…

Continue Reading →