విలాసవంతమైన భోజనం 😀😀

అన్నంలో కలుపుకుని తినడానికి రకరకాల కూరలు పులుసులు సాంబారుల శాఖాహార విందుభోజనంలో ముందుగా మొఘలాయీ వంటకమైన మసాలా దినుసుల పులావ్, బిర్యానీలను వడ్డిస్తున్నారు. వాటిని తిన్నాక ఆతర్వాత అన్నంలో కలుపుకు తినే అనుపాకాల రుచి తెలియదు. ముందుగా పులిహోర తింటే ఆ రుచితో పాటు ఇతర అన్ని వంటకాల రుచులూ ఎంజాయ్ చేయవచ్చని నా అనుభవం ద్వారా గట్టిగా చెబుతున్నాను.
ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఒక కాన్ఫరెన్సులో శాఖాహార విభాగంలో ప్లేటు ప్లేటు పట్టుకుని మెనూ వెతుకుతూ వెతుకుతూ వెళ్ళగా ఈ మధ్య రుచి చూడని మునగకాడల ఉలవచారు కనబడింది. మిగిలినవాటిలో కొత్తదనమేమీలేదు. పాలగోవిందు కమ్మటి గడ్డపెరుగు. చెయ్యకడిగిన కాసేపటి తరువాత కూడా రుచుల ఫీలింగ్ నిలుపుకోడానికి విందుభోజనం తరువాత ఐస్ క్రీమ్, ఫ్రూట్ సలాడ్, కిళ్ళీ మొదలైనవి వేటినీ తినను. 
ఇంతకీ ఇవాళ నా మధ్యాహ్నం మెనూ ఏమిటంటే ఉలవచారు, పెరుగు, ముందుగా పెద్ద ఉల్లిపాయల ఆవకాయ…అలా ఇవాళ పెద్దపెద్ద ఉల్లిపాయలు కలిసిన విలాసవంతమైన భోజనం చేయగలిగాను 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *